واحد مشارکت مردمی


مسئول واحد : زهرا رهدار                                    

 

رابطان بهداشت باعث افتخار نظام بهداشتي و درماني كشور مي باشند زيرا در كنار ديگر زنان و مردان در سراسر كشور با فعاليت ارزنده خود نسبت به جامعه با دلسوزي و از خود گذشتگي هر چه تمامتر مشغول خدمت هستند و خانواده هاي زيادي را از زندگي سالم و محيطي مناسب وآينده اي بهتر بهره مند مي سازند ، وجود اين عزيزان دستيابي به اهداف سلامت به خصوص در نقاط محروم شهري را ممكن مي سازد .

گذري بر برنامه رابطان شهرستان درگز :

طرح رابطان بهداشتي از سال 1372 در مركز بهداشتي درماني نوخندان با وجود 12 داوطلب شروع و با روند منطقي در حال گسترش مي باشد كه توسط مركز بهداشتي درماني محل شناسايي و دعوت به همكاري مي شوند . در حال حاضر 140 رابط شهري در 5 مركز بهداشتي درماني 6033 خانوار شهري 73% ، خانوار شهرستان و 254 رابط روستايي در 13 روستاي اصلي و 16 روستاي قمر 3061 خانوار روستايي 41 % تحت پوشش رابطان مي باشد تعداد 153 معلم رابط بهداشتي براي اعتلاي جامعه خود داوطلبانه در عرصه خدمت حضور دارند .

 

  • تلاش رابطان در برنامه هاي بهداشتي

 الف فعاليت رابطان در برنامه هاي بهداشت محيط :

 1-با هماهنگي مقامات شهرداري در خصوص رفع مسايل محيط محله خود شامل : آسفالت معابر – جمع آوري خاك و نخاله ساختماني

 2-   آموزش مردم در زمينه شناسايي مواد خوراكي غير مجاز و غير بهداشتي

 3-   همكاري با بهداشت منطقه در باره اعلام مواد غذايي غير قابل مصرف و تاريخ گذشت

 4-داشتن جلسات منطقه با نمايندگان بخشداري – شهرداري در خصوص فاضلاب و بازيافت زباله خشك

 5-آموزش به خانوارهاي تحت پوشش در باره بيماريهاي قابل انتقال به خصوص بيماريهاي پوستي – ايدز – هپاتيت از طريق تيغ در آرايشگاه

 

 ب- فعاليت رابطان در برنامه بيماريها :

 1-همكاري در برنامه ملي و منطقه اي فلج اطفال – طرح حذف سرخك – سرخجه – آموزش پيشگيري از حوادث خانگي

 2-بيماريابي يا شناسايي و معرفي افراد در معرض خطر ابتلا به بيماري ديابت – فشار خون – سل به مركز بهداشتي درماني يا پايگاه بهداشتي و همكاري با مركز در زمينه پيگيري درمان آنان و آموزش به خانوارها در خصوص بيماريهاي سل – سالك

 

 ج- فعاليت رابطان در برنامه بهداشت خانواده :

 1-   همكاري با پرسنل مراكز بهداشتي درماني براي سرشماري جمعيت در مناطق شهري

 2-پيگيري موارد تاخير يا ترك مراقبتهاي بهداشتي شامل مراقبتهاي اطفال – زنان باردار و تنظيم خانواده

 3-   گزارش دهي آمار وقايع حياتي

 4-   افزايش آگاهي مادران نسبت به مسايل عمده بهداشتي

 

 د- فعاليتهاي اجتماعي فرهنگي :

 1-   شركت رابطان در تحقيقات و پژوهش شهرستاني و استاني

 2-   شركت در جلسات كميسيون بانوان

 3-شركت در كلاسهاي داوطلبان تخصصي كه با هدف توانمندسازي رابطان در امر فنون مختلف ( گلدوزي – احكام – خياطي – بهداشت روان ) تشكيل شده است .

 4-   جلسات آموزش مهارتهاي مراقبتهاي اوليه بهداشتي در مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه

 5-   ترويج فرهنگ كتابخواني و شركت در مسابقات بهداشتي – مقاله نويسي – قرآن – ورزش

 6-برگزاري مراسم در مناسبتهاي مختلف ( هفته زن و روز مادر ) – مراسم افطار در ماه مبارك رمضان )

 7-مشاركت جمعي از رابطان در اردوهاي تفريحي و زيارتي در داخل استان و شهرستان به منظور كسب تجارب جديد و استفاده از دستاوردهاي رابطان ساير مراكز