پمفلت و مقالات آموزشی

* داروسازي جامعه نگر چيست؟ 


استفاده صحيح از آنتي بيوتيك ها

 

 كپسول 500 و قرص چرك خشك كن

كپسول 500 يا 250 يا كپسول آموكسي سيلين ، سفالكسين ، كليندامايسين ، پني سيلين و با اندكي وقفه مي بينيم چه محصولات متنوعي وجود دارد . منظور از 250 يا 500 در واقع مقدار دارو بر حسب ميلي گرم  مي باشد .

در مورد گلو درد يا گاهي زخم هاي چركي و يا مواجهه با هر پديده اي ( عطسه ، آبريزش بيني ، سرفه ، گرفتگي صدا و ) كه تصور كنيم عفونت يا چرك در كار باشد نبايد از اين داروها استفاده شود . چرا كه :

اولاً : بدون نظر پزشك نمي توان از كپسولها و يا قرصهاي به اصطلاح 250 يا 500 استفاده كنيم . چون كه علايم بيماري ممكن است ارتباطي با بود يا نبود عفونت نداشته باشد و اگر در كار باشد ممكن است شدت عفونت را نشان ندهد .

ثانياً : در صورت استفاده از كپسولها و يا قرص بايد دوره مصرف آنها كامل باشد بطوريكه خوردن 3 يا 4 عدد و يا حتي 10 عدد نه تنها هيچ اثري بر سير بيماري ندارد بلكه باعث بدتر شدن وضعيت بيماري هم مي شويم . بعلاوه هزينه اي را نيز تحمل شده ايم و يا بعداً خواهيم شد .

ثالثاً : كپسول و قرصهاي آنتي بيوتيك انواع مختلفي دارند و تفاوتهاي بسيار مهمي هم دارند يعني هر كپسول و يا قرص تاثيرش بر عفونت ، متفاوت از ديگري مي باشد و نمي توان گفت كدام قويتر از ديگري است و تشخيص نوع عفونت به عهده پزشك است .

نكته مهم در استفاده از آنتي بيوتيكها پديده مقاومت ميكروبي است كه به فكر ما نمي رسد . اين پديده ناشي از خود درماني مي باشد . علاوه بر مقاومت ميكروبي حساسيتهاي دارويي و اسهال و نيز جزو عوارض ناشي از خود درماني مي باشند .