واحد سلامت محيط و حرفه اي

 شبکه 

نام واحد : بهداشت محیط حرفه ای
 
کارشناس مسئول واحد :مهندس ابراهیم بارویی
 
تلفن تماس : 46221053-051
 
   
 مرکز بهداشت قازان :         کارشناس بهداشت محیط :     ندا جباری
 
 مرکز بهداشت شیخها :       کارشناس بهداشت محیط :     نسیم نعمانی
 
 

1.افزایش میزان سطح سلامت جامعه از طریق بهسازی محیط.

2.بازدید و کنترل مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی شهری و روستایی (اجرای ماده 13).

3. بهسازی و بهداشتی نمودن مراکز تهیه، توزیع، فروش، نگهداری مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی.

4.کنترل کیفی مواد غذایی در سطح فروش.

5.ارائه کارت بهداشت به شاغلین مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی.

6.ارتقاء سطح سلامت در سطح شهر (اجراء پروژه شهر سالم )

7.کنترل و بهداشت پرتوها.

8.کنترل و نظارت بر وضعیت بهداشت محیطی بیمارستانها.

9.بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها جهت اجرای قوانین بهداشت محیطی.

10.نظارت و کنترل بر بهداشت آب با انجام کلرسنجی روزانه.

11.انجام آزمایشات باکتریولوژی آب از سطح شهر و روستا به منظور کنترل کیفی آبها.

12.بهسازی محیط روستاها.

13.نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع کودبار، فاضلاب منازل و زباله در سطح روستاها.

14.نظارت بر احداث و بهسازی توالتهای روستایی و افزایش میزان دسترسی خانوارهای روستایی به توالتهای بهداشتی.

15.همکاری بین بخشی جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه با برگزاری جلسات شورای بهداشت درسطح شهرستان،بخش،دهستان .

16.برگزاری کلاسهای آموزشی جهت شاغلین مشمول ماده 13.

17.بازدید و نظارت کنترل وضعیت بهداشتی مساجد.

18.نظارت بر جمع آوری و اتلاف سگهای ولگرد.

19.نظارت بر کارگاههای سطح شهرستان و روستاها از لحاظ اجرای قوانین بهداشت حرفه ای .

20.نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت تابعه در خصوص اجرای قوانین و مقررات بهداشت محیطی.