واحد بیماریها

      معرفي واحد 

   

-         تهيه و نگهداري و توزيع واكسن مورد نياز شهرستان

-         آموزش و نظارت بر عملكرد مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه

-         اطلاع رساني عمومي در زمينه راههاي انتقال و پيشگيري از بيماريهاي واگير و غير واگير

-         بيماريابي و گزارش دهي سريع و به موقع موارد مشكوك بيماريها

-         مراقبت و كنترل برخي از بيماريها مانند ديابت فشار خون و

-         واكسيناسيون بر عليه بيماري هاري در موارد حيوان گزيدگي

-         بيماريابي كنترل و درمان بيماران مبتلا به سل با اجراي طرح DOTS

-         آموزش و كنترل بيماران مبتلا به ديابت و فشار خون

-         غربالگري مزدوجين از نظر بيماريهاي تالاسمي مينور

-         كنترل و آموزش گروههاي مختلف مردم در زمينه هاي مشترك دام و انسان

-         آموزش و مشاوره تالاسمي و بيماريابي زوج ناقلين تالاسمي


پرسنل ستادي واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

مدرك تحصيلي

1

خليل پارياب

مسئول واحد پزشك اپيدميولوژي پزشك هماهنگ كننده سل

دكتري پزشكي

2

آدينه ميرزا ترخان

كارشناس مبارزه بابيماريها

كارشناس

3

قاسم قربانی

كارشناس مبارزه بابيماريها

كارشناس

4

ابوذر فیروزی 

كارشناس مبارزه بابيماريها

كارشناس

5

محمد انصاری

مسئول زنجيره سرما

ديپلم

 6 معصومه طبسی  كارشناس مبارزه بابيماريها  کارشناس

 

لازم به يادآوري است كه تلفن مستقيم واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها ي شهرستان درگز 46227341 بوده كه در ساعات اداري همه روزه و بعداز ظهرها از ساعت 7-4 بعدازظهر آماده پاسخگويي به همشهريان گرامي مي باشد .