پمفلت و مقلات آموزشي

  
پمفلت ، مقالات ، ...                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
پمفلت بهداشت خانواده ( تشنج )
  

 تشنج چيست ؟

تغيير يا كاهش سطح هوشياري بطور كامل يا نسبي است و به صورت حملات تكرار شونده با فواصل و زمان نامعلوم و معمولا با شكلي هميشه يكسان بروز مي كند . قبل از شروع حملات علائم هشدار دهنده مي تواند وجود داشته باشد .

 اين حملات ظرف مدت كوتاهي خاتمه يافته و اغلب بعد حمله بيمار به خواب رفته و سپس به لحاظ هوشياري و عملكردي كاملا بهبود مي يابد و به زندگي عادي باز مي گردد وغالبا طي اين حملات بي اختياري در اعمال ارادي بيمار رخ ميدهد مثل بي اختياري ادرار .

 

1-تشنج خوشخيم نوزادي

2-تشنج به دنبال تب:

در كودكان بين سنين 6 ماهگي تا 7 سالگي شايع بوده (حداكثر شيوع در سن يك تا دو سالگي است ) و اغلب در ساعات اوليه بروز و تشديد تب اتفاق مي افتد .

مدت زمان حمله معمولا كمتر از 15 دقيقه بوده و در 24 ساعت اغلب يكبار رخ ميدهد . هر چند مي تواند تكرار شونده هم باشد .
 

 3 - صرع:

همان تشنج تكرار شونده و مداوم كه معمولا 25 درصد داراي علت اوليه بوده و به دو شكل شايع اتفاق مي افتد .

الف - كاهش ناگهاني سطح هوشياري همراه با سفت شدن تمام بدن ، انحراف چشمها به سمت بالا ، بي اختياري ادرار ، تنفس تند و خواب بعد اتمام حمله كه خصوصيت مهم اين حمله سفت شدن كامل بدن مي باشد .

ب – كاهش سطح هوشياري همراه با حركات شديد و پرشي و غير قرينه در اندامها و تمام بدن بصورت نا منظم و شديد كه حتي مي تواند باعث آسيب به فرد دچار حمله شود و همزمان در اين حمله تنفس تند ، خروج كف از دهان ، قفل شدن دهان ، بي اختياري ادرار ، تعريق شديد ، افزايش فشار خون و ضربان قلب و حتي سيخ شدن موهاي بدن و گاز گرفتن زبان و مخاط داخل گونه ها مي تواند وجود داشته باشد .

 

4 – تشنج هاي كانوني مثل حملات احساس بوي نامطبوع و حملات شكلك در آوردن و خنده هاي غير قابل كنترل يا صداهاي عجيب در آوردن
  
5– آبسانس:حمله بشكل كاهش سطح هوشياري محض بمدت چند ثانيه بدون هيچ حركت عضلاني وعلائم ثانويه همراه كه بعدچند ثانيه بيمار به خودآمده و كار خود رادر مسيرقبل انجام ميدهد.
 6 تشنج هاي كاذب: مثل هيستري و تمارض كه مريض با خود آگاهي نسبي يك سري حملات را تقليد مي كند ولي آگاهي نسبت به زمان و مكان از بين نميرود .
 
برخورد با بيمار دچار تشنج

1-برقراري راه هوايي باز مثل گذاشتن لوله پلاستيكي بين دندانها به منظورجلوگيري از صدمه به دندانها و زبان و باز ماندن مسير تنفسي

2 – پاك كردن حلق و دهان از جسم خارجي و ترشحات در صورت امكان

3 – قرار دادن بيمار در سطحي صاف و نرم براي جلوگيري از ايجاد صدمه حين حمله توسط فرد به خود . در كودكان خواباندن به پهلوي چپ مناسب ترين وضعيت قرار دادن بيمار حين حمله تشنج مي باشد .

4 در صورت داشتن امكانات ، دادن اكسيژن و رگ گيري و كنترل حمله تشنج با داروي وريدي يادر اطفال استفاده از ديازپام مقعدي

 

مقدار مورد نياز ديازپام = وزن كودك به كيلوگرم × 06/0

 با استفاده از روش فوق ، مقدار مورد نياز آمپول ديازپام بر حسب سي سي براي استفاده مقعدي ، بدست مي آيد .( مي توانيد از سرنگ بدون سر سوزن استفاده كنيد. )

 

 منابع :

بيماريهاي كودكان نلسون - بيماريهاي اعصاب امينف