امور دارویی

 

معرفی واحد امور دارویی

مسئول واحد:دکتر صبا پیشداد 

تلفن واحد:46228027-051

بسمه تعالی

تبیین و تفکیک وظایف امور داروئی شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت درگز:

دکتر صبا پیشداد- کارشناس امور داروئی شبکه:

 1. اعمال نظام پایش، نظارت و ارزیابی کلیه داروخانه های دولتی ( بیمارستانی-مراکز بهداشتی) و خصوصی شهرستان
 2. ارتقا و بهبود دسترسی مردم به خدمات دارويی
 3. رسیدگی به شکایات مردمی از داروخانه ها و خدمات داروئی مراکز و خانه های بهداشتی
 4. پاسخگوئی به انتظارات و سوالات داروئی بیماران و مراجعین سطح شهرستان به صورت حضوری و تلفنی
 5. تلاش برای ارتقای سطح ارائه خدمات دارویی داروخانه های دولتی و خصوصی درجهت تضمین سلامت و جلب رضایت بیماران و گیرندگان خدمت
 6. ارتقا فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو در سطح جامعه و نظام سلامت (گروه پزشکی و درمانی)
 7. سامان دهي، بستر سازي و انجام فعاليت هاي آموزشي، اطلاع رساني و پژوهشي در جهت ارتقاء سلامت دارويي مردم
 8. کاهش ميزان تخلفات در حوزه دارو
 9. نظارت و اعلام مقررات مربوط به تاسيس مراکز توليد ، توزيع و نگهداري مواد داروئي
 10. همکاری و انجام بازرسيهاي مشترك با ساير بخش های شبکه از جمله: معاونت درمان، کنترل مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی
 11. انجام بازرسی های مشترک با دیگر بخش ها و سازمانها ازجمله :اداره صنعت و معدن و تجارت، اداره تعزیرات حکومتی، معاونت غذا و داروی دانشگاه، معاونت بهداشتی دانشگاه،  اداره بازرسي دانشگاه و ...
 12. بررسي و تنظيم مدارک با توجه به ضوابط مربوط به تاسيس مراکز توليد و توزيع مواد داروئي به ویژه داروخانه های خصوصی و ارسال آن به واحدهاي ذيربط در دانشگاه و طرح موضوع درکميسيون هاي قانوني.
 13. جمع آوري و نگهداري و بررسي اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به محصولات داروئي
 14. ارسال نمونه های داروئی و... به معاونت غذا و دارو برای انجام آزمايشات لازم جهت تاييد سلامت و كيفيت مواد
 15. نظارت بر نحوه نگهداري و توزیع داروهاي خاص و مواد اعتيادآور و حسن اجراي امور.
 16. بررسي نياز مناطق و درخواست ضرورت تاسيس داروخانه در مناطق مورد نياز جهت دسترسي تسهيل شده مردم به خدمات داروئی.
 17. ارائه اطلاعات دارويي مورد نياز مردم و پزشكان و پيراپزشكان در زمينه دستيابي به دارو و اطلاعات علمي مورد نياز.
 18. برخورد با نگهداری و توزیع داروهای قاچاق و غیرمجاز از طریق گزارش به نهادهای ذیربط
 19. رسیدگی به کلیه امور داروخانه های خصوصی اعم از نامه نگاری های ریکال، جمع آوری داروهای تاریخ گذشته، کشف داروهای قاچاق و غیرمجاز و همکاری با معاونت درمان
 20. رسیدگی و بازرسی از عرضه و مصرف دارو در کلیه اصناف شهرستان اعم از عطاری ها ، باشگاه های بدنسازی و ... و ممانعت از نگهداری و عرضه اقلام داروئی غیرمجاز و قاچاق در صنوف غیر از داروخانه
 21. نظارت و بازرسی از داروخانه های بیمارستانی 
 22. پایش مراکز و خانه های بهداشت، پزشکان و ماماهای تیم سلامت، پایش انبار داروئی، پایش مربی و بهورز و دیگر پایش های حوزه داروئی معاونت بهداشتی
 23. پایش داروخانه های مراکز بهداشت طبق چک لیست های معاونت بهداشتی
 24. عقد قرارداد با داروخانه های بخش خصوصی در ارائه خدمات داروئی برنامه پزشک خانواده
 25. ارسال مستندات موردنیاز داروخانه ها در برنامه بیمه روستایی پزشک خانواده و پاسخگویی
 26. ارائه کلیه اطلاعات لازم به داروخانه های طرف قرارداد بیمه روستایی در خصوص نحوه اجرای برنامه و پاسخگویی به سوالات داروخانه ها در این حوزه
 27. تکمیل اطلاعات مراکز واگذار شده و ثبت تمام مشخصات و جزئیات مراکز و داروخانه های مجری برنامه پزشک خانواده
 28. آموزش در کلیه سطوح
 29. تشکیل جلسات آموزشی برای پزشکان- مربیان و کادر بهداشت خانواده
 30. نظارت بر اجرای برنامه تقویم آموزشی امور داروئی و تحلیل وضعیت اجرا
 31. تدوین برنامه عملیاتی در فروردین ماه
 32. تشکیل جلسات هماهنگی درون گروهی و برون گروهی و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات

 

هوشنگ حضرتیان - مسئول انبار داروئی مرکز بهداشت:

 1. درخواست دارو از شرکت های توزیع بر اساس درخواست خرید واحدهای تابعه و ارائه لیست خرید به استان در پایان سال
 2. تامین داروهای مکمل، درمان ساده علامتی، بیماران مبتلا به سل،مالاریا،آنفلوانزا، داروهای بهداشت باروری
 3. کنترل و بررسی داروهای موجود در انبار داروئی از نظر تعداد، چیدمان و تاریخ انقضا و کمک به انبارگردانی سالانه
 4. تهیه و درخواست داروهای اورژانس از شرکت های توزیع  و تجهیز ترالی اورژانس مراکز و واحدهای تابعه
 5. تعویض و جایگزینی داروهای تاریخ نزدیک موجود در خانه های بهداشت و گنجه های اورژانس مراکز
 6. توزیع دفاتر داروئی خانه ها و مراکز
 7. تکمیل آمارها و فرم های مربوط به انبار داروئی از جمله : فرم جمع آوری مدت زمان درخواست تا تحویل دارو، فرم اطلاعات مروط به خرید اقلام، اطلاعات مربوط به درصد تامین اقلام داروئی،درمان های ساده علامتی خانه های بهداشت
 8. تکمیل اطلاعات اولیه داروهای مکمل (تعداد گروه هدف- موجودی اقلام ) در اول هر سال
 9. تحلیل اعتبار (ثبت سرانه دارویی- و صورت هزینه نسخ دارویی برنامه پزشک خانواده بصورت 6 ماهه- هزینه داروهای خریداری شده با سرانه دارویی به تفکیک مکمل ، لوازم وتجهیزات پزشکی ، درمان ساده علامتی )
 10. اعلام موجودی داروهای بهداشت خانواده در هرماه در فرم مخصوص و تکمیل فرم مربوط به بهداشت خانواده داروهای مکمل در هر سه ماه
 11. دریافت و ثبت و صدور حواله کلیه داروهای موردنیاز واحدهای ستادی از دانشگاه و بهداشت استان
 12. ارائه آمار خریدهای انجام شده واحدهای دندانپزشکی و آزمایشگاه
 13. تنظیم اسناد داروهای خریداری شده (الصاق فاکتور خرید ، حواله ،قبض انبار به سند) ، ثبت کلیه فاکتورهای خرید و حواله در سامانه حسابداری دانشگاه و دفاتر مربوطه و ارائه آن به امور مالی حداکثر تا 15 روز بعد از خرید

 

 

   تدوین: دکتر صبا پیشداد