معرفی شبکه

شبکه بهداشت و درمان درگز

 غلام پوررمضاني نژاد یکی از سه کارمندان اولیه در این شبکه درخصوص زمان تاسیس وفعالیتها و مسئولین این شبکه از ابتدا تاکنون چنین بیان می نماید:

تاسیس شبکه بهداشت ودرمان درگزدر سال 1332 با نام اداره بهداری می باشد که اولین مدیر آن دکتر ابریشمی و سپس دکترداورزنی می باشد که کارخود را دراین شهرستان آغاز نموده اند اما در زمان سومین مدیر بهداری یعنی دکترجهانی در سال 1345 فعالیتهای این مدیران تا زمان چهارمین مدیرشبکه دکتر کاشمری رفتن به روستاهای تابعه جهت واکسیناسیون از قبیل ب ث ژ ، دیفتری ، کزاز ، آبله وسرخک بوده است . تازمان انقلاب نیز فعالیتهای شبکه فقط انجام واکسیناسیون در روستاها بازدیدها بوده است .

 
مدیران شبکه بعداز پیروزی انقلاب به ترتیب :

آقایان : دکتر آوائی ، دکتر حنفی ، دکتر دهقان نیری ، دکترامجدی ، سیدعلی اکبر میرحسینی ، دکتر ریاحی ، دکتر قاسمی ، دکتر تحصیلدار ، دکترعلی بهشتیان ، دکتر علی اکبر ایلاتی ، دکترعلی میری دیسفانی ، دکتر بابک اقبالی ، دکتر علی افکار ، دکتر مصطفی بختیاری جامی و دکتر مهدی نوروزی تاکنون می باشند.

وضعیت تشکیلاتی شبکه بهداشت و درمان این گونه می باشد که با دو زیر مجموعه مرکز بهداشت و بیمارستان بوده و مدیر شبکه وظیفه مدیریت ارشد و پشتیبانی اداری مالی را به عهده دارد و رئیس بیمارستان و رئیس مرکزبهداشت نیز معاونت های شبکه هستند و خدماتی که به مردم ارائه می شود درمانی و بهداشتی است .

این شبکه بعداز انقلاب تاهم اکنون مسئولیت ستاد شبکه ساماندهی و نظارت بر بیمارستان مرکز بهداشت و مراکز بهداشتی تابعه را به عهده داشته وانجام امورنظارت بردرمان ، امور غذا و دارو اداری و مالی را مستقیم انجام می دهد علاوه برآن نظارت درمانگاهها و مطب های خصوصی ، داروخانه ها وکارخانجات مواد غذایی را نیز عهده دارد .

بیمارستان 64 تختخوابی امام خمینی درحال حاضرتنها بیمارستان فعال شهرستان می باشد . در 21 بهمن 1385 از این ساختمان جدید بهره برداری گردید که تعداد تخت مصوب آن 64 و بطور متوسط دارای 66 تخت فعال می باشد .

نوع فعالیت بیمارستان درمانی بوده واز لحاظ ارزشیابی ، درجه یک اعلام گردیده است . سرویسهای موجود در بیمارستان رادیولوژی ، داروخانه ، تست ورزش ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، آندوسکوپی ، الکترو کاردیوگرافی

- تخصصهای موجود شامل داخلیجراحی عمومیجراحی زنان- اطفال - بیهوشی- روانپزشک - پاتولوژی-قلب- ارتوپدی -سونوگرافی می باشد .

مجموع تعداد پزشکان بیمارستان 11نفر و تعداد پزشکان خانواده مراکز 8 نفر می باشد .

مرکزبهداشت شهرستان دارای هشت مرکزبهداشتی درمانی شامل 5 مرکز بهداشتی درمانی شهری و3 مرکزبهداشتی درمانی روستایی و45 خانه بهداشت می باشد وجمعیت حدود 000/80 نفر شامل 34837 جمعیت روستایی و 44519 نفر جمعیت شهری را تحت پوشش دارد .

 
پایگاههای اورژانس جاده ای شهرستان شامل :

پایگاه اورژانس جاده ای لطف آباد - پایگاه اورژانس جاده ای شیخها - پایگاه اورژانس جاده ای قازان بیگ - پایگاه اورژانس جاده ای کپکان

 
اهم فعالیتهای این شبکه طی سالهای 1392 -  1390 :

تحویل دو دستگاه آمبولانس - راه اندازی پایگاه اورژانس 115 شیخها - تحیل یک دستگاه سونوگرافی رنگی داپلر - تحویل یک دستگاه سنجش زردی نوزادان به ازمایشگاه بیمارستان امام خمینی توسط یک شخص خیر - راه اندازی مرکز آموزش عالی سلامت انوری - راه اندازی پایگاه اورژانس 115 کپکان - تحویل آمبولانس به مرکز بهداشتی درمانی چاپشلو - بهینه سازی فضای سبز بیمارستان امام خمینی (ره) - راه اندازی آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی نوخندان - احداث یک باب خانه بهداشت در روستای پالکانلو