اشاره ای به فعالیت های واحد کنترل عفونت

1- پرونده های بهداشتی:

از سال 1384 که واحد کنترل عفونت در بیمارستان امام خمني (ره) فعالیت خود را آغاز نمود، جهت تهیه ی شناسنامه ی بهداشتی برای پرسنل اقدام و کارت های مربوطه صادر گردید.

- بمنظور دستیابی آسان وراحت،کلیه این پرونده ها به تفکیک بخش، رده ی سازمانی و وضعیت استخدام، ثبت کامپیوتر (با نرم افزار اکسل) گردید. (حدود 250 پرونده )

- در نهایت در کمیته ی کنترل عفونت دي ماه تصویب شد که برای آخرین بارتوسط سرپرستاران به پرسنل اعلام شود که اگر جهت تعیین وضعیت بهداشتی خود مراجعه نکنند در صورت بروز مشکل هزینه های مربوط به تعیین تیتر و آزمایشات درخواستی را بیمارستان تقبل نخواهد کرد. در این خصوص اطلاع رسانی انجام و به کلیه ی بخش ها اعلام گردید.

2- کشت ها:

تمام کشت های انجام شده در بخش ها و اتاق های عمل به صورت روتین و دوره ای در بخش ها منتفی و منوط به شرایط خاصی است که اطلاع رسانی به بخش ها انجام گردیده است.

3- جلسات :

- 6 جلسه کمیته کنترل عفونت تشکیل گردید که در 5 جلسه مدیریت محترم بیمارستان و معاونین ایشان جهت اجرایی شدن طرح های تصویب شده حضور فعال داشته و در تمامی جلسات رئیس محترم کمیته ی کنترل عفونت، مترون محترم و تقریبا همه اعضاء حضور فعال داشتند.يك مورد از این جلسات به صورت اضطراری و جهت بررسی مسائل مربوط به انفلو انزای نوع A(فرایندنویسی، هماهنگی جهت تجویز وتوزیع دارو، چگونگی پذیرش و انتقال به بخش ها، چگونگی اطلاع رسانی و جمع آوری و ارسال آمارها به مرکز بهداشت و چگونگي ارسال نمونه ها به مركز استان، طراحی فرم های آماری، جمع آوری آمار و بایگانی آن، اطلاع رسانی دستورالعمل ها به بخش ها و .... ) بوده است.

- مصوبات کمیته ی کنترل عفونت حتی الامکان با توجه به شرایط و امکانات بیمارستان پیگیری شد. به عنوان مثال:

الف) پیگیری و ارسال دستور العمل چگونگی انجام کشت خون در بخش ها

ب) بررسي اثرات استفاده ازمحلولهاي ضدعفوني مختلف ومقايسه نتايج آن بايكديگر

ج) استفاده ازمحلولهاي هندراب در بخش NICU وپيگيري جهت تهيه آن  دركليه بخشها

د) پيگيري تهيه تست اسپور جهت مانيتور دستگاه اتوكلاو

ه) - شرکت در جلسات کارشناسان کنترل عفونت شهرستان مشهد و سایر شهرستان های استان  و آگاهی از مطالب و دستور العمل های جدید و در صورت لزوم اطلاع رسانی و اجرا در بیمارستان

4- بازدید ها:

- برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای گروهی به همراه مترون و سرپرستاران محترم از بخش های مختلف بیمارستان وارائه ی گزارش بازدیدها به مسئولین بخش ها جهت بازخورد و رفع مشکلات مشاهده شده.

- بازدید های غیر رسمی از بخش های مختلف بیمارستان و CSR و صحبت با سرپرستاران محترم در رابطه با مشکلات بخش ها و برنامه ریزی جهت آموزش به نيروهاي خدماتي و کمک پرستاران بخش ها و برنامه ریزی جهت هماهنگی CSR برای روزهای تعطیل و ایام تعطیلات عید و خرابی احتمالی اتوکلاوها.) کلاس های آموزشی درون بخشی در رابطه با مسائل مربوط به کنترل عفونت در بخش های ذیل توسط رابطین آموزشي بخشها برگزار گردید: اورژانس ، داخلی وجراحي، NICU، اطفال وزنان ، سي سي يو ،اتاق عمل ،زايشگاه وتوجيه كليه پرسنل درمورد دستورالعملهاي كنترل عفونت

5- آموزش:

- برگزاری کلاس آموزشی و اطلاع رسانی به رابطین محترم آموزشي بخش ها درخصوص آنفلوانزاي نوع H1N1 وتبهاي خونريزي دهنده والتور وساير بيماريهاي عفوني وراههاي انتقال عفونت وتعريف موارد عفونتهاي بيمارستاني

- برنامه ریزی، طراحی و ارسال برنامه ی کلاس آموزشی در موارد عفونت های بیمارستانی جهت خدمات و کمک بهیاران وتهیه جدول زمان بندی گانت و ارسال آن به معاونت درمان دانشگاه (با همکاری و هماهنگی واحد محترم بهداشت محیط بیمارستان)

6- آمار ها:

- جمع آوری، تدوین و ارسال آمارهای یکساله ( شامل کنترل کیفی اتوکلاوها، موارد نیدل استیک و اقدامات انجام شده، کشت های انجام شده در بخش ها، کپی صورت جلسات کمیته ها به معاونت محترم درمان جهت ارزشیابی سالانه ی بیمارستان که در این راستا امتیاز کامل کسب گردید.

- جمع آوری ماهیانه آمار موارد بروز عفونت های بیمارستانی و ترغیب سرپرستاران به اعلام آمارها، طراحی و تفکیک آمارها در قالب جدول ها و نمودارها به تفکیک و طرح و بررسی نمودار ها در کمیته کنترل عفونت. ارسال ماهیانه به مرکز بهداشت شهرستان و ارسال سه ماهه به معاونت محترم درمان. لازم به توضیح است که در این خصوص با تشویق سرپرستاران بخش ها آمار اعلام شده در ماه حدود سه مورد رسیده است. بعد از بررسی موارد بروز عفونت های بیمارستانی بعضی از بخش ها ضرورت برنامه ریزی باز نگری در شستشو و واشینگ را احساس و اجرا کردند.

- جمع آوری ماهیانه، پیگیری و ثبت اندیکاتورهای استفاده شده در بخش ها و ارسال آمار سه ماهه به معاونت محترم درمان. در این خصوص لازم به ذکر است که 600 مورد اندیکاتور مورد استفاده بررسی و در کمیته مطرح و تصویب شد که اندیکاتور کلاس 4 فقط جهت ست های پانسمان و بیماران پر خطر نظیر بیماران بستری در بخش اورژانس استفاده شده و به جای آن استفاده از اندیکاتور کلاس 6 در کلیه ست ها و پگ های عمل در تمامی اتاق های عمل مي شود. ( دستور العمل تهیه و اطلاع رسانی گردید.)

- جمع آوری و ثبت دقیق موارد بروز نیدل استیک و سایر مواجهه های پر خطر در همکاران و ثبت آن و ارسال به معاونت درمان.

- جمع آوری وارسال فرم های حساسیت دارویی با همکاری رابطین بخشها و ارسال به معاونت غذا ودارو دانشگاه 

7- همکاری با دیگر واحدها:

- تعامل و همکاری با واحد محترم بهداشت محيط بیمارستان (مثال: طراحی، برنامه ریزی و اطلاع رسانی به کلیه بخش ها در رابطه با چگونگی مصرف کیسه زباله های آبی و زرد در راستای اجرای دستورالعمل جدید معاونت محترم درمان در خصوص کاهش حجم زباله های عفونی. اعلام اسامی همکاران بخش های ویژه و بیماران خاص اعم از پزشک، پرستار و غیره جهت هماهنگی تلقیح واکسن انفلو انزای نوع A و انفلوانزای فصلی که حدود 60 مورد اسم به تفکیک اعلام و به صورت مدون موجود است.) اطلاع رسانی و هماهنگی در مورد تلقیح واکسن هپاتیت جهت نيروهاي خدماتي شاغل در بخش های بیمارستان

- هماهنگی با  روابط عمومی و واحد رایانه جهت اختصاص یک صفحه به واحد کنترل عفونت در سایت بیمارستان جهت اطلاع رسانی و استفاده ی همکاران از مطالب علمی جدید.

- اطلاع رسانی و اجرای دستورالعمل های جدید مربوط به مسائل کنترل عفونت

- انجام فعالیت هایی خاص در آزمایشگاه با همکاری فعالانه ی مسئول  واحد از جمله پیگیری و تهیه ی چکمه، عینک محافظ و .... جهت آزمایشگاه تعمیر، نظافت،تجهیز و، اختصاص محلی جهت نماز خانه و تکمیل تمامی پرونده های بهداشتی پرسنل آزمایشگاه و صدور کارت اعلام وضعیت بهداشتی پرسنل.

درخاتمه ضمن در سال همت و تلاش مضاعف خداوند بیش از پیش قدرت و توفیق خدمت را به همه ی ما عنایت فرماید.

کمیته کنترل عفونت بيمارستان امام خميني(ره)

واحد کنترل عفونت بيمارستان امام خميني(ره)